Thứ tư, 01/12/2021 | 04:40 GMT+7

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: mô hình ở Cần Thơ

04/04/2020

Thành phố Cần Thơ đã đưa ra các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại công cộng, công sở và hộ dân cư.

Nguồn: TH Cần Thơ 

3 giải thưởng năng lượng