Thứ tư, 24/07/2024 | 10:24 GMT+7

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: mô hình ở Cần Thơ

04/04/2020

Thành phố Cần Thơ đã đưa ra các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại công cộng, công sở và hộ dân cư.

Nguồn: TH Cần Thơ