Thứ sáu, 01/03/2024 | 01:31 GMT+7

Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

23/09/2016

Quyết định Phê duyệt cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quyết định Phê duyệt cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

 

Chi tiết xem tại đây.