Thứ năm, 25/07/2024 | 13:19 GMT+7

Công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất 2014

11/03/2014

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2014, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị toàn ngành Công thương hưởng ứng

 XEM CÔNG VĂN TẠI ĐÂY
Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Bộ Công Thương đã có công văn gửi Sở Công Thương các Tỉnh, TP; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị toàn ngành Công thương hưởng yêu cầu tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2014.
Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giơi. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết (trong cùng một giờ vào ngày Thứ Bảy cuối của tháng 3 hàng năm) hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. 
Sự kiện Giờ Trái đất năm 2014 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 29 tháng 3 năm 2014, dự kiến khoảng 4.800 thành phố trên thế giới với trên 1 tỷ người tham dự.
Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2014, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị toàn ngành Công thương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 
1.Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 
Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong tháng 3 năm 2014, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 29 tháng 3 năm 2014 nhằm nâng cao ý thức thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
2. Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương
Triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch như tổ chức các hoạt động truyền thông về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vận động các đơn vị trực thuộc tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 29 tháng 3 năm 2014.
Mọi thông tin, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất được cập nhật tại Trang thông tin chính thức của Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: http://tietkiemnangluong.com.vn/home/Mục Tài Liệu. 
Yêu cầu Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh có trách nhiệm hưởng ứng để Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2014 đạt hiệu quả cao. Kết quả của Chiến dịch báo cáo Bộ  để tổng hợp và đúc kết kinh nghiệm. 
Bộ Công Thương