Thứ ba, 07/02/2023 | 08:32 GMT+7

Phát triển năng lượng xanh và vật liệu mới

05/10/2009

Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ” do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Nghiên cứu hải quân toàn cầu, Trung tâm Công nghệ quốc tế quân đội Mỹ - Thái Bình Dương, Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển không gian vũ trụ châu Á tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác, trao đổi nghiên cứu khoa học.

Tham gia Hội thảo gồm các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Việt Nam và Hoa Kỳ. Hội thảo giúp các nhà khoa học của hai nước trao đổi các kết quả nghiên cứu, đồng thời tạo cơ hội bàn thảo về triển vọng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đưa vào sản xuất, tạo giá trị kinh tế và lợi ích cụ thể cho cả hai phía.

Hội thảo đã lựa chọn các chủ đề mới như tập trung các giải pháp để phát triển năng lượng xanh, vật liệu mới, công nghệ nano và điện tử, công nghệ sinh học, pin năng lượng mặt trời, truyền thông và tính toán lập mô hình khoa học để bàn luận.

(Nguồn: SGGP)

Top-runner 2022