Thứ bảy, 09/12/2023 | 22:38 GMT+7

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

01/08/2022

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và những nỗ lực trong công tác hoạt động đã đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm vừa qua.

Năm 2021, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong công tác điều hành sản xuất. So với năm 2020, suất hao nhiệt của nhà máy đã giảm đáng kể. Nhà máy đã thực hiện nghiêm túc công tác môi trường, thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực sản xuất có khả năng phát sinh bụi than, không để bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Các thông số phát thải được quan trắc tự động liên tục và truyền tín hiệu về Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Bình Thuận để theo dõi, giám sát 24/24h. Các thông số phát thải đều ở mức rất thấp so với quy chuẩn quy định.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng đã ký hợp đồng với 3 nhà thầu tham gia tiêu thụ tro xỉ của NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, ông Vũ Thanh Hải cho biết: "Năm 2021, tổng sản lượng điện sản xuất của các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng là 7,416 tỷ kWh, đạt 100,64% so với kế hoạch EVN giao. Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 sản xuất được gần 72,7 triệu kWh."
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Sang năm 2022, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ tiếp tục bám sát yêu cầu của hệ thống và thị trường bán buôn điện cạnh tranh để có kế hoạch phát điện hàng ngày/tuần/tháng phù hợp. Thường xuyên duy trì và không ngừng đề cao kỷ luật lao động trong vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan. Thực hiện tốt công tác đào tạo chức danh để đáp ứng đủ nhân lực thực hiện chế độ 3 ca 5 kíp, bồi dưỡng nghề và tổ chức thi sát hạch, giữ bậc, nâng bậc nghề cho nhân viên vận hành đảm bảo chất lượng.
Cùng với đó, Nhà máy sẽ phối hợp các đơn vị đảm bảo nguyên, nhiên liệu phục vụ công tác vận hành được kịp thời, đảm bảo ổn định cung cấp điện đặc biệt các tháng mùa khô năm 2022 và khi nhu cầu sử dụng điện của hệ thống tăng cao. Ngoài ra, tăng cường công tác chăm sóc cây xanh, phủ xanh toàn bộ 100% đất trống tại khuôn viên nhà máy và hành lang cách ly; đảm bảo môi trường nhà máy luôn xanh sạch đẹp.
Nhật Linh t/h