Thứ bảy, 20/07/2024 | 06:25 GMT+7

Giảm giá điện cho toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/09/2021

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc thực hiện miễn, giảm giá điện cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 6-8-2021 của Bộ Công thương.

Trong công văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị các đơn vị thực hiện: Giảm 100% tiền điện cho 332 cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thời điểm hỗ trợ giảm giá là từ khi có quyết định thành lập cơ sở của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không quá 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6-2021 đến tháng 12-2021.
Nhân viên Điện lực Đồng Nai kiểm tra công tơ cho khách hàng. Ảnh minh họa
Giảm tiền điện cho mục đích sinh hoạt cho toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh tại 2 kỳ hóa đơn tháng 8 và tháng 9. Mức giảm là 15% trên hóa đơn đối với hộ gia đình sử dụng đến 200 kWh/tháng và giảm 10% trên hoá đơn cho hộ gia đình sử dụng trên 200 kWh/tháng.
Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các nhóm đối tượng. Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng.
Kết quả thực hiện Sở Công thương báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31-12-2021.
Theo Báo Đồng Nai