Thứ hai, 30/01/2023 | 15:48 GMT+7

Diễn đàn Thanh niên với các giải pháp tiết kiệm điện

08/08/2011

Tại Diễn đàn, đại diện Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đã giới thiệu Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành về triển khai thực hiện tiết kiệm điện và tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp trong xã hội cùng chung tay tiết kiệm điện.

Thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, sáng 4/8, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Thanh niên với các giải pháp tiết kiệm điện”.

3e4417f01_doan_1.jpg

Diễn đàn thanh niên với các giải pháp tiết kiệm điện

Diễn đàn có sự tham gia của các đại biểu đến từ Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương, các cơ sở Đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam...

Tại Diễn đàn, đại diện Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đã giới thiệu Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành về triển khai thực hiện tiết kiệm điện và tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp trong xã hội cùng chung tay tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, đại diện Tập đoàn  Điện lực Việt Nam cũng đã nêu tổng quan về tình hình phát triển nhu cầu phụ tải, các chương trình tiết kiệm điện Tập đoàn  Điện lực Việt Nam đã và sẽ triển khai.

Các đại biểu dự Diễn đàn đã thảo luận về nhiều chủ đề như: Thanh niên tham gia trong công tác tiết kiệm điện tại công sở, gia đình; Thanh niên tham gia trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong và ngoài công sở; Thanh niên tham gia trong công tác tiết kiệm điện cho sản xuất; Hiện trạng sử dụng năng lượng tại các nhà máy điện, giải pháp quản lý sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả và bài học kinh nghiệm; Chương trình đổi bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact cho người nghèo... Các đại biểu đều thống nhất rằng để thay đổi nhận thức và hành động về thực hành tiết kiệm thì việc tuyên truyền trong các cơ sở Đoàn, Hội và thanh niên trong Khối cần được quan tâm giáo dục ý thức tiết kiệm; các tổ chức Đoàn cần xây dựng các mô hình, tiêu chí đánh giá và khen thưởng kịp thời đối với từng tổ chức, cá nhân điển hình có giải pháp thực hiện tiết kiệm có hiệu quả; thực hành tiết kiệm phải đi đôi với chống lãng phí…Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nội quy và kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

d8c86f312_doan_2.jpg

Đại diện Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thép ký cam kết thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện

Cũng tại Diễn đàn, đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký cam kết thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện nhằm thể hiện tinh thần xung kích của thế hệ trẻ với vấn đề chung của đất nước; khẳng định thanh niên luôn sẵn sàng chung tay cùng các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung.

Theo Báo ĐT Cộng Sản VN
Top-runner 2022