Thứ tư, 21/02/2024 | 22:30 GMT+7

ÁP dụng TCKT trong dán nhãn năng lượng cho bình đun nước nóng có dự trữ từ 1/1/2020

12/12/2019

Ngày 1 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2325/QĐ-BCT công bố TCKT và ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng đối với sản phẩm bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng.

Ngày 1 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2325/QĐ-BCT công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng đối với sản phẩm bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng.

Theo đó, tiêu chuẩn kỹ thuật trong dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Xem chi tiết Quyết định số 2325/QĐ-BCT TẠI ĐÂY.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững