Thứ tư, 21/02/2024 | 22:13 GMT+7

Thông báo áp dụng Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng đối với máy tính xách tay

20/04/2019

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 973/QĐ-BCT công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm máy tính xách tay.

Theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ (QĐ số 04/2017/QĐ-TTg) máy tính xách tay phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu trước khi lưu thông ra thị trường. 

TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 2866/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Chính Phủ giao Bộ Công Thương thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương ban hành quyết định Công bố áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm máy tính xách tay.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững có trách nhiệm tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy tính xách tay theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

Như vậy, trước khi đưa thiết bị máy tính xách tay ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng gồm (1) Giấy công bố dán nhãn năng lượng, (2) Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm, (3) Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ Điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài), (4) Mẫu nhãn năng lượng dự kiến và gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững. 

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Chi tiết Quyết định số 973/QĐ-BCT, xem tại đây

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững