Thứ năm, 23/05/2024 | 06:49 GMT+7

Yên Bái nỗ lực thực hiện giảm tổn thất điện năng

10/06/2022

Công ty Điện lực (PC) Yên Bái đã chú trọng nhiều đến công tác phát triển lưới điện, giảm thiểu tỷ lệ điện năng tổn thất trong khâu kỹ thuật cũng như trong kinh doanh.

Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực (PC) Yên Bái cho biết: Tỷ lệ tổn thất điện năng theo điều hành 4 tháng đầu năm 2022 của đơn vị đạt 4,51%. Trong đó, tổn thất điện năng thực hiện tính theo chu kỳ thương phẩm lũy kế đến hết tháng 4/2022 của hầu hết các Điện lực trực thuộc đều có chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ năm 2021. 
Để có được kết quả này, hàng tháng, Ban chỉ đạo tổn thất điện năng của PC Yên Bái và các Điện lực đã thực hiện họp phân tích, đánh giá kết quả thực hiện giảm tổn thất điện năng tháng trước và xây dựng các giải pháp giảm giảm tổn thất điện năng tháng sau của Công ty và đơn vị. Thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, sửa đổi quy trình quản lý và theo dõi tổn thất điện năng trong đơn vị nhằm phù hợp với chỉ đạo của Tổng công ty hiện hành.
Bên cạnh đó, việc tính toán tổn thất bằng chương trình NEMO cũng được Công ty thực hiện tính toán, hoàn thiện các sơ đồ theo đúng yêu cầu của Tổng công ty. PC Yên Bái và các Điện lực trực thuộc đã xây dựng cây tổn thất trên CMIS theo đúng sơ đồ lưới điện. Thực hiện quản lý, tính toán, phân tích theo quy định Quyết định 1184/QĐ-EVN ngày 31/8/2021. 
"Hệ thống tụ bù trung áp PC Yên Bái đang quản lý, vận hành có 1.318 điểm đặt, với số lượng bình là 1.364 và tổng dung lượng bù 42.800 kVAr, hệ thống tụ bù hoạt động nhằm đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của lưới điện." ông Cao Bình Định thông tin thêm.
Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra  tình hình vận hành của máy biến áp tại Trạm biến áp 110kV Yên Bái. (Ảnh: PC Yên Bái)
Đặc biệt, PC Yên Bái còn tập trung cho công tác giảm tổn thất điện năng như: Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống lưới điện, không để xảy ra tình trạng quá tải đường dây và các trạm biến áp phân phối; theo dõi sát sao thông số vận hành, tình hình tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch vận hành và cải tạo lưới; luân chuyển máy biến áp đầy hoặc non tải một cách hợp lý. Khi nâng dung lượng máy biến áp thì đặc biệt chú ý việc nâng tiết diện dây dẫn để phù hợp công suất. Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng các thiết bị như: Flycam, camera nhiệt,… trong kiểm tra đường dây để phát hiện kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố.
Để công tác giảm tổn thất điện năng đạt hiệu quả, PC Yên Bái đề nghị Tổng công ty điện lực Miền Bắc xem xét: Cấp modem đo xa và công tơ để đơn vị hoàn thiện đo xa tại các TBA công cộng và TBA chuyên dùng; xem xét duyệt danh mục đầu tư giảm tổn thất lưới điện trung áp và sớm giao PC Yên Bái quản lý dự án;  đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm 220kV khu vực Nghĩa Lộ để giải tỏa công suất của các nhà máy thủy điện khu vực này và đẩy nhanh tiến độ trạm 110kV Lục Yên để tăng cường khả năng cấp điện, giảm tổn thất cho khu vực huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung; đẩy nhanh tiến độ trạm 110kV Bảo Hưng và Âu Lâu giúp tăng khả năng cấp điện cho Thành Phố Yên Bái và giảm tổn thất điện năng. 
Nhằm thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, năm 2022, PC Yên Bái sẽ tiếp tục nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện tốt hơn nữa việc phân giao chỉ tiêu chi tiết cho các đơn vị, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện giảm tổn thất điện năng. Duy trì công tác kiểm tra định kỳ và thường xuyên nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra trên lưới điện… qua đó, vừa giúp giảm tổn thất điện năng, vừa góp phần cung ứng điện liên tục, ổn định và an toàn cho khách hàng.
Mai Anh