Thứ sáu, 02/06/2023 | 13:20 GMT+7

Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng tại Công ty CP Nhuộm Hà Nội - Chi nhánh Hưng Yên

14/12/2021

Kết quả tổng thể của việc thực hiện đồng thời các giải pháp giúp lò hơi đốt than tầng sôi đạt hiệu suất 87,2% 1 (tăng 16,2%), lò gia nhiệt dầu đốt than tầng sôi đạt hiệu suất 87% (tăng 27%).

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Nhuộm Hà Nội - Chi nhánh Hưng Yên được đưa vào vận hành tại khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, tỉnh Hưng Yên từ năm 2015. Sản phẩm chính của Công ty là vải nhuộm và vải in hoa không những đang được tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. 
Bên cạnh các hoạt động phát triển sản phẩm, Công ty luôn quan tâm đến các giải pháp bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trong vận hành hệ thống nồi hơi một trong những thiết bị sử dụng năng lượng chủ chốt của Công ty.
Với mục tiêu đó, Công ty đã hợp tác với các chuyên gia Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) thực hiện để tiến hành đánh giá hiệu suất nồi nơi cũng như nghiên cứu các giải pháp cải thiện hiệu suất nồi hơi để tiết kiệm năng lượng.
Qua khảo sát và đánh giá sơ bộ của các chuyên gia, hệ thống nồi hơi cũ của Công ty CP Nhuộm Hà Nội – Chi nhánh Hưng Yên như sau: Hiệu suất  trung bình của lò gia nhiệt dầu khoảng 60%; Hiệu suất trung bình lò hơi đạt khoảng 71%, Tổn thất theo khói thải và do cháy không kiệt trong tro xỉ cao, Các lò được vận hành thủ công nên điều kiện làm việc khó đáp ứng yêu cầu vệ sinh lao động, nhiên liệu sử dụng là than cục có giá thành cao.
Trên cơ sở đánh giá này, nhóm tư vấn kiến nghị Công ty CP Nhuộm Hà Nội – Chi nhánh Hưng Yên nên thay thế lò hơi cũ bằng lò hơi hiệu quả năng lượng.
Lò hơi tầng sôi 10 tấn/ giờ được lắp đặt tại Công ty CP Nhuộm Hà Nội – Chi nhánh Hưng Yên
Sau khi tham khảo báo cáo đánh giá và kiến nghị hiệu suất nồi hơi do nhóm tư vấn thực hiện, lãnh đạo Công ty CP Nhuộm Hà Nội – Chi nhánh Hưng Yên đã quyết định thay thế các lò hơi và lò gia nhiệt dầu đốt ghi tĩnh bằng lò tầng sôi hiệu suất cao. Cụ thể, thay thế 2 lò hơi 4 tấn/ giờ và 6 tấn/giờ đốt thủ công bằng 1 lò hơi tầng sôi 10 tấn/ giờ hoàn toàn tự động và thay thế lò gia nhiệt dầu 2 triệu kcal/giờ đốt ghi bằng lò gia nhiệt dầu đốt than tầng sôi 2,5 triệu kcal/kg hoàn toàn tự động.
Theo đánh giá sau khi lò hơi và lò gia nhiệt mới đi vào vận hành của nhóm chuyên gia, việc thay thế lò hơi giúp lò hơi đốt than tầng sôi đạt hiệu suất 87,2% (tăng 16,2%), lò gia nhiệt dầu đốt than tầng sôi đạt hiệu suất  87% (tăng 27%), các lò hơi và lò gia nhiệt dầu vận hành tự động giúp cải thiện điều kiện làm việc và vệ sinh lao động cho người vận hành.  Theo đó, tiết kiệm 1.400 tấn than/năm tương đương tiết kiệm được 1.480 triệu đồng chi phí nhiên liệu  và 2.350 tấn CO2 hàng năm.
Mai Anh
Top-runner 2022