Thứ năm, 25/07/2024 | 16:33 GMT+7

Hoàn thành mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng

02/11/2021

Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” là một trong 7 chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và quản lý. Sau 5 năm thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình cho biết, Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” có 23 nhiệm vụ KH&CN, gồm 20 đề tài khoa học và 3 dự án sản xuất thử nghiệm. Đến nay, Chương trình đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu, nội dung nghiên cứu; các kết quả nghiên cứu đạt được các chỉ tiêu đề ra trong khung Chương trình.
Chương trình đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc chuẩn bị đầu tư xây dựng thành công Trung tâm KH&CN hạt nhân với lò nghiên cứu mới; xây dựng thành công và đưa vào vận hành Mạng lưới quan trắc phóng xạ, ứng phó sự cố hạt nhân quốc gia. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và năng lực tư vấn thẩm định của Việt Nam trong các nhiệm vụ liên quan đến phát triển năng lượng nguyên tử của đất nước.
Chương trình cũng hỗ trợ tiếp thu, làm chủ, chuyển giao và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và môi trường, an toàn hạt nhân theo lộ trình đặt ra của các quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - xã hội và định hướng quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử đến năm 2030.
Chương trình góp phần phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng
Đối với lĩnh vực năng lượng truyền thống, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, Chương trình đã góp phần phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng một xã hội sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh các đóng góp khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, vật liệu, nhiên liệu, hóa học... chương trình cũng đã góp phần làm chủ một số lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ của quốc gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ với nhiều chuyên gia đẳng cấp quốc tế, có khả năng tham gia vào một số chương trình nghiên cứu với các nước tiên tiến và khu vực, tham gia tư vấn trong nước và quốc tế.
Chia sẻ tại hội nghị tổng kết Chương trình Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã ghi nhận những đóng góp của Chương trình và bày tỏ ấn tượng về kết quả của Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc hóa dầu về “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phụ gia đa năng, giải pháp hiệu quả trong tiết kiệm năng lượng”, cũng như các kết quả nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu hạt nhân. Thứ trưởng cho biết, quan điểm về công tác quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới là định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Theo đó, để các sản phẩm của Chương trình được chuyển giao vào sản xuất, doanh nghiệp, thì bản thân các nhà khoa học phải đề xuất trong công tác nghiên cứu và các doanh nghiệp đặt đầu bài cho các nhà khoa học.
Với sự cần thiết, tầm quan trọng của năng lượng, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ mong muốn thời gian tới Chương trình sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như có những nghiên cứu dự báo trong tương lai, những vấn đề về năng lượng của đất nước và trên thế giới.

Hương Linh t/h