Thứ năm, 30/05/2024 | 17:20 GMT+7

Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong chiếu sáng đô thị thông minh và nghệ thuật

03/07/2023

Ngày 30/6, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo “Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh và chiếu sáng nghệ thuật”.

Tại hội thảo, đại biểu được phổ biến, giới thiệu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng đô thị thông minh, chiếu sáng nghệ thuật; hướng dẫn về quản lý năng lượng và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp.
Hội thảo còn phổ biến một số quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp sử dụng năng lượng nhiều trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nêu lên một số hành vi vi phạm về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Đại diện Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông giới thiệu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng đô thị thông minh, chiếu sáng nghệ thuật.
Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Anh cho biết, hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tiếp cận và cùng trao đổi về các quy định, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực chiếu sáng, việc xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho doanh nghiệp; các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng tại đơn vị mình một cách có hiệu quả.
Theo: Báo Ấp Bắc