Thứ hai, 22/07/2024 | 03:24 GMT+7

Năm 2023, Điện lực Thái Nguyên phấn đấu giảm tổn thất điện năng còn 3,04%

10/03/2023

Với mục tiêu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng giảm sâu, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ngay từ những tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực (PC) Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý sự cố để tránh tổn thất điện năng trên lưới.

Tổn thất điện năng không chỉ làm giảm chất lượng cung cấp điện mà còn ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Chính vì vậy, thời gian qua công tác giảm tổn thất điện năng luôn được PC Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 
PC Thái Nguyên đang quản lý và vận hành 15 TBA 110kV, 37 MBA 110kV với tổng công suất đặt 2.012MVA; 28 đường dây và 02 nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài là 329,87km; Tổng chiều dài đường dây trung thế là 2.873,2km, 3.760 TBA và 3.902 MBA với tổng công suất đặt 1.686.900kVA. Năm 2022, nhờ tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, tỉ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tie lệ tổn thất điện năng thực hiện là 3,1%, thấp hơn 0,02% so với kế hoạch năm 2022 và thấp hơn 0,3% với cùng kỳ 2021 (3,4%). Không còn TBA có tỷ lệ tổn thất điện năng >10%.
Ngành điện tập trung thực hiện mạnh mẽ các biện pháp giảm tổn thất điện năng (Ảnh: PC Thái Nguyên)
Năm 2023, công tác giảm tổn thất điện năng cũng được lãnh đạo PC Thái Nguyên quan tâm sâu sắc ngay từ đầu năm. Theo đó, Công ty tiếp tục phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống còn 3,04%.
Để hoàn thành mục tiêu này, PC Thái Nguyên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, Công ty đã thành lập tiểu ban chỉ đạo về công tác giảm tổn thất điện năng. Định kỳ hằng tháng họp đánh giá tình hình vận hành lưới điện, quản lý hệ thống đo đếm, thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, kiểm tra các trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng cao. Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện cũng phối hợp các bộ phận liên quan tăng cường kiểm tra sử dụng điện...
Công ty đã đề ra chương trình hành động giảm tổn thất điện năng năm 2023 với từng công việc cụ thể, giao nhiệm vụ đến từng thành viên. Đồng thời, cũng phát động phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng trong toàn đơn vị, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch tổn thất điện năng.
Tiếp tục tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên tại các Điện lực những chuyên đề về: Công tác Ký kết, quản lý hợp đồng mua bán điện; Công tác Kiểm tra sử dụng điện; Công tác Lắp đặt, quản lý hệ thống đo đếm điện năng và lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho các dịch vụ điện. 
Đồng thời, củng cố, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra Hệ thống đo đếm điện năng để ngăn ngừa hành vi lấy cắp điện của các khách hàng. Hàng tháng thực hiện kiểm tra sản lượng điện bất thường của các khách hàng để tiến hành kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thực hiện thay thế ngay các hệ thống đo đếm khi xảy ra sự cố, cháy hỏng; đồng thời tiến hành thỏa thuận truy thu sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng xảy ra sự cố hệ thống đo đếm.
Ðể giải quyết tình trạng tổn thất điện năng, PC Thái Nguyên cho biết bên cạnh sự nỗ lực của ngành điện rất cần sự chung tay góp sức của người dân trong việc thực hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Mai Anh