Thứ tư, 22/05/2024 | 14:22 GMT+7

Hậu Giang tăng cường tiết kiệm điện

30/01/2024

Hậu Giang phấn đấu sẽ tiết kiệm điện từ 2% đến 5% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh mỗi năm giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Hậu Giang và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện.
Nhân viên Điện lực TP. Vị Thanh thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn quản lý (Ảnh: Điện lực Hậu Giang).
Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn định an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Khắc phục những hạn chế của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các giai đoạn trước.
Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và tạo thói quen tiết kiệm điện đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế tiêu thụ nhiều điện góp phần hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Hậu Giang phấn đấu sẽ tiết kiệm điện từ 2% đến 5% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh mỗi năm giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025:
– Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6%;
– Đạt 70% khu công nghiệp, 50% cụm công nghiệp được tiếp cận áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;
– Đảm bảo 100% các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý điện theo quy định;
– Đảm bảo 70% trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;
– Đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng điện hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn;
– Phấn đấu 100% các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp và người dân được tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Vận dụng, đưa vào trường học, lớp học nội dung về sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả;
– Đạt 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện Chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tới từng người dân trên địa bàn.
– Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% đèn điện chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.
– Phấn đấu đến năm 2030, 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).
Để thực hiện được mục tiêu đó, UBND tỉnh yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc, quyết liệt thực hiện triển khai việc tiết kiệm điện.
Đối với các cơ quan, công sở, đơn vị hành chính, sự nghiệp, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả về sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm. Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ điện mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.
Đối với chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ. Áp dụng công nghệ điều khiển tự động, thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối.
Đối với các hộ gia đình, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện có hiệu suất cao hoặc hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ điện mặt trời.
Đói với các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của cơ sở cho khách hàng; thực hiện tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị quản lý vận hành lưới điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Khánh An