Thứ hai, 22/07/2024 | 02:11 GMT+7

Khánh Hòa tăng cường tiết kiệm điện

27/09/2023

Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9357/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của kế hoạch là giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên hệ thống điện của tỉnh; giảm tổn thất điện năng dưới 5% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 80 MW vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn Led.
Công nhân PC Khánh Hòa phát bóng đèn tiết kiệm điện, tờ rơi hướng dẫn sử dụng hiệu quả các thiết bị điện trong gia đình cho khách hàng 
Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể theo từng nhóm đối tượng, trong đó: Các cơ quan, công sở, trụ sở làm việc đảm bảo hàng năm tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.
Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025; sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp; đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.
Đối với các hộ gia đình, khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.
Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm; khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng các nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị điện sử dụng năng lượng tái tạo.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018; ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất. Riêng các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
Để đạt được các mục tiêu trên UBND cũng giao nhiệm vị cho Công ty cổ phần điện lực Khánh Hoà phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hoà, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Tuân thủ các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp.
Tuyên truyền, vân động khách hàng có phụ tải cao và có đăng ký biểu đồ phụ tải vào giờ cao điểm và thấp điểm theo các quy định hiện hành.
Chỉ đạo các Điện lực địa phương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng chỉ tiêu sản lượng tiết kiệm điện hàng năm và các nội dung liên quan; phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở, chiếu sáng công cộng thuộc địa bàn quản lý; đề xuất, kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện.
Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hoà tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch; hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, sinh hoạt của nhân dân.
Chi tiết Kế hoạch số 9357/KH-UBND tại đây.
Mai Anh