Thứ bảy, 22/06/2024 | 12:41 GMT+7

Đắk Lắk tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025

22/09/2023

Đắk Lắk phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; Trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; Tại các hộ gia đình; các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.
Mục tiêu của kế hoạch là nhằm phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Phấn đấu trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện khoảng 247,36 triệu kWh. Giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện tỉnh Đắk Lắk hằng năm dưới 5%. Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR) ít nhất 15 MW vào năm 2025.
Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.
Đắk Lắk phấn đấu giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR) ít nhất 15 MW vào năm 2025.
UBND tỉnh giao Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh việc tổ chức phân bổ chỉ tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng cho từng huyện, thị xã, thành phố trong năm kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện hằng năm, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai khẩn trương các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại; Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến khích điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình, chương trình tuyên truyền phổ biến trang thiết bị tiết kiệm điện trong các hộ gia đình như điều hòa, tủ lạnh, đèn LED, máy giặt,...
Về phía Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện vận hành đảm bảo lưới điện, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn và lưới điện, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức sự kiện tháng tiết kiệm điện hằng năm; Đôn đốc, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố hỗ trợ pháp lý các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 20/CT-TTg và Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hằng năm, công bố công khai trên các Cổng Dịch vụ công trực tuyến kết quả tiết kiệm điện của các địa phương, cơ quan hành chính sự nghiệp, mức tiêu hao năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng tuân thủ quy định của nhà nước; Tổng hợp và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.
Xem chi tiết tại đây.

Mai Anh