Thứ sáu, 19/07/2024 | 10:34 GMT+7

Thừa Thiên Huế phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ

19/09/2023

Thừa Thiên Huế phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; Nhằm tiếp tục góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn hệ thống điện, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo 
Mục tiêu của kế hoạch là nhằm tiếp tục góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn hệ thống điện, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. 
Thừa Thiên Huế phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo
Thừa Thiên Huế phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; giảm bớt tổn thất điện năng với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 6% vào năm 2025; giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện. Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia); đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.
Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện,… đóng trên địa bàn; thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, tại các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, tại doanh nghiệp sản xuất.
Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, như: cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; ứng dung công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện; triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Công thương tỉnh chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các tổ chức cơ quan liên quan tổ chức thu thập dữ liệu, phân tích đánh giá so sánh với dự báo nhu cầu phát triển phụ tải điện trên địa bàn tỉnh hằng năm.   
Xem chi tiết Tại đây.
Khánh An