Thứ sáu, 19/07/2024 | 09:09 GMT+7

Bình Phước triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025

14/09/2023

Ngày 05/09/2023, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch 280/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung kế hoạch đặt ra là trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời áp mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).
Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố chính trong đô thị sử dụng đèn LED; các hệ thống chiếu sáng đầu tư mới hoặc nâng cấp sửa chữa cải tạo 100% phải sử dụng đèn LED. Đồng thời, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống dưới 6% vào năm 2025.
 Bình Phước phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ
UBND tỉnh cũng đưa ra mục tiêu cụ thể theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể:
Nhóm hành chính sự nghiệp: Hàng năm tiết kiệm 1,94% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,13% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành. 
Nhóm chiếu sáng công cộng: Hàng năm tiết kiệm 2,15% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,11% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành. 
Nhóm sinh hoạt, tiêu dùng dân cư, kinh doanh dịch vụ: Hàng năm tiết kiệm 2,06% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,52% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành. 
Nhóm sản xuất công nghiệp - xây dựng: Hàng năm tiết kiệm 1,85% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 1,24% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành.
Để đạt được những mục tiêu trên Kế hoạch cũng đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, đơn vị hành chính, sự nghiệp, trường học, bệnh viện…; Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;  Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tiết kiệm điện tại các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất.
Kế hoạch cũng nêu rõ, Sở Công Thương có trách nhiệm: Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về định mức tiêu hao năng lượng.
Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương thực hiện theo đúng lộ trình, danh mục thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ theo Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây
dựng mới
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thực hiện tốt trong việc tiết kiệm điện; Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định.
Chi tiết Kế hoạch 280/KH-UBND tại đây.
Hương Linh