Thứ ba, 16/04/2024 | 05:12 GMT+7

Hơn 3 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 tại Thừa Thiên Huế

19/04/2023

Ngày 14/4/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 triển khai Chương trình góp phần chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng; tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể: Đối với công nghiệp dệt may: tối thiểu 4,5%; Đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát: từ 5% đến 6% tùy vào loại sản phẩm; Đối với công nghiệp xi măng: tối thiểu 6%.
Ngoài ra, phấn đấu đạt những chỉ tiêu như: 70% các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 50% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng. 70% các xã, phường, khu vực dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả...
Với nguồn kinh phí năm 2024 là 3,1 tỷ đồng, Kế hoạch triển khai thực hiện 3 nội dung chính, đó là: Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình...
Xem chi tiết kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 14/4/2023 tại đây.
Khánh An

Khánh An