Thứ hai, 22/07/2024 | 03:10 GMT+7

Quảng Ninh phấn đấu năm 2023 đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 2 - 2,5%

18/04/2023

Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch số 58/KH-UBND về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Qua đó, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh cộng đồng, đảm bảo an ninh năng lượng, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Đồng thời, tổ chức tập huấn, sát hạch nâng cao năng lực đối với đội ngũ người quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp nhằm phát hiện các tiềm năng tiết kiệm năng lượng đề ra các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi thông tin về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua nhiều hình thức như: Hội thảo, hội nghị, phóng sự, cẩm nang, tờ rơi... Thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO-50001.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet)
Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 2 - 2,5% tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh năm 2023. Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Ninh năm 2023 được triển khai và áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ninh và áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương trong các nhiệm vụ đào tạo người quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Đồng thời, phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhất là đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai các mô hình, giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; triển khai các đề tài, dự án, thực hiện có đầu tư chọn lọc cho các đơn vị triển khai thực hiện tiết kiệm năng lượng có hiệu quả.
Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự hưởng ứng của nhân dân, đến nay công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định. 
Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã tiết kiệm được hơn 70,97 triệu kWh, chiếm 1,5% sản lượng điện thương phẩm. Năm 2021 sản lượng điện tiết kiệm đối với tất cả thành phần sử dụng điện đạt hơn 74,83 triệu kWh, chiếm 1,5% sản lượng điện thương phẩm. Năm 2022, sản lượng điện tiết kiệm của tỉnh đạt 97,8 triệu kWh, chiếm 1,8% sản lượng điện thương phẩm.
Mai Anh