Thứ bảy, 20/07/2024 | 08:17 GMT+7

Chiến lược công trình xây dựng hiệu quả năng lượng mới của Hilary Clinton

05/04/2016

Hiệu quả năng lượng đã và đang là một vấn đề nóng trong chương trình nghị sự của Mỹ nhiều năm qua.

Hiệu quả năng lượng đã và đang là một vấn đề nóng trong chương trình nghị sự của Mỹ nhiều năm qua. Chính vì vậy, các ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016 này không thể bỏ qua điều này trong kế hoạch tranh cử của mình. Mới đây, bà Hillary Clinton đã công bố chiến lược công trình xây dựng hiệu quả năng lượng mới của mình với mục tiêu tạo việc làm cho người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tiền bạc – tài nguyên cho nước Mỹ.

Cụ thể, trong 10 năm tới, công tác hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực xây dựng của bà Clinton sẽ đặt trọng tâm vào 4 nhiệm vụ chính như sau:

- Giảm 70 tỷ đô la chi phí năng lượng hàng năm của các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ, tương đương với mức 600 đô la/hộ gia đình.

- Tiết kiệm 8 tỷ đô la mỗi năm cho người đóng thuế thông qua việc cắt giảm lượng điện năng tiêu thụ trong các công trình công cộng, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng tại bệnh viện và trường học.

- Nâng cao mức lương dành cho các ngành xây dựng, thiết kế, kỹ thuật, chế tạo để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng đưa ra những sáng kiến kỹ thuật, công nghệ hiệu quả năng lượng trong các lĩnh vực này.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ thông qua việc cắt giảm chi phí năng lượng và nâng cao hiệu suất làm việc.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hilary Clinton cũng đã đề xuất ba nhóm giải pháp cụ thể trong bản kế hoạch của mình:

- Cung cấp thông tin liên quan đến hiệu quả năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các đạo luật về năng lượng trong xây dựng, cung cấp các tiêu chuẩn và thông tin minh bạch, đẩy mạnh việc dán nhãn năng lượng cho các thiết bị gia dụng.

- Hỗ trợ chính quyền tiểu bang, các cộng đồng dân cư nông thôn và thành thị chủ động thực hiện các dự án hiệu quả năng lượng bằng cách trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư, khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tư nhân, cưỡng chế thực hiện các đạo luật hiệu quả năng lượng, chiết khấu hoá đơn tiền điện cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

- Xây dựng lực lượng lao động có kiến thức về hiệu quả năng lượng, đồng thời khuyến khích các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trường học, bệnh viện tiến hành điều chỉnh thói quen sử dụng năng lượng và sửa chữa, nâng cấp nếu cần thiết để giảm gánh nặng chi tiêu ngân sách lên người đóng thuế Mỹ.

Duy Nguyễn (Theo Alliance for Save Energy)