Thứ bảy, 13/07/2024 | 13:49 GMT+7

Tokyo phấn đấu tăng lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo lên 30%

10/03/2016

Chính phủ Nhật Bản thể hiện sự quyết tâm trong việc chuyển đổi năng lượng sạch bằng mục tiêu đạt 1.3 GW điện mặt trời chỉ riêng tại Tokyo từ nay tới năm 2030.

Chính quyền thành phố Tokyo, Nhật Bản đã quyết định thực hiện mục tiêu mới tăng tỉ lệ lượng điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo so với tổng lượng điện được sử dụng trên toàn thành phố Tokyo lên khoảng 30% vào năm 2030.

Sản lượng điện mặt trời tại Tokyo những năm gần đây

Trong năm tài khóa 2014, nguồn điện được sản xuất từ năng lượng tái tạo đã chiếm 8.7 % tổng điện năng tiêu thụ tại Tokyo. Nhiều nhà máy sản xuất điện mặt trời và các cơ sở trong lĩnh vực liên quan cũng đã được đầu tư xây dựng và tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Nguyên nhân một phần là bởi những thay đổi trong chính sách về biểu giá điện (FIT) của Nhật Bản.

Theo thống kê, so với năm tài khóa 2008 thì công suất điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo đã tăng khoảng 500%, đạt 350,000 kW vào năm tài khóa 2013.

Lần này, chính phủ Nhật Bản thể hiện sự quyết tâm trong việc chuyển đổi năng lượng sạch bằng mục tiêu đạt 1.3 GW điện mặt trời chỉ riêng tại Tokyo từ nay tới năm 2030.

Thanh Thảo (Theo japantoday.com)