Thứ sáu, 21/06/2024 | 02:00 GMT+7

Sử dụng chất thải rắn làm nhiên liệu sản xuất xi măng

09/05/2015

Công văn số 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/5/2015 đã đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Dự án áp dụng "Công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam".

Công văn số 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/5/2015 đã đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Dự án áp dụng "Công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam".

Sản xuất xi măng là một ngành công nghiệp tiêu hao khá nhiều chất đốt phục vụ cho quá trình nung luyện clinker. Từ khi ra đời đến nay nguồn nhiên liệu truyền thống là than được sử dụng là chủ yếu. Hiện nay ở các nước công nghiệp phát triển việc sử dụng rác thải trong cuộc sống và sản xuất công nghiệp để tạo ra nguồn năng lượng mới, bổ sung và thay thế nguồn năng lượng truyền thống là khá phổ biến.

Đối với ngành công nghiệp sản xuất xi măng, việc tận dụng nguồn nhiên liệu sản xuất từ rác thải đó sẽ góp một phần đáng kể vào việc thay thế một phần nhiên liệu truyền thống trong sản xuất xi măng, giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay về nhiên liệu cho các nhà máy xi măng từ đó tiết kiệm được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm và tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Theo công văn trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng lựa chọn địa điểm phù hợp, thống nhất với các địa phương liên quan và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm hiệu quả.

Đối với dự án thí điểm tại Công ty Vicem Bút Sơn tại Phủ Lý, Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng thống nhất với các địa phương liên quan và chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện dự án theo quy định. Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng dự án để xây dựng cơ chế áp dụng đối với các dự án khác tương tự.

Theo Chinhphu.vn