Thứ hai, 28/11/2022 | 18:59 GMT+7

Mỹ hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch

06/09/2014

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đang đầu tư 3,2 triệu đô la Mỹ cho Sáng kiến ​​ Vườn ươm Quốc gia cho năng lượng sạch (NIICE). Sáng kiến sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và đào tạo, nhằm mang công nghệ của những công ty mới đến gần hơn với thị trường.

Một sáng kiến ​​mới nhằm tạo ra mạng lưới hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất năng lượng sạch và cộng đồng doanh nhân trong lĩnh vực này đang được đưa ra ở Mỹ.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đang đầu tư 3,2 triệu đô la Mỹ cho Sáng kiến ​​Vườn ươm Quốc gia cho năng lượng sạch (NIICE). Sáng kiến sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và đào tạo, nhằm mang công nghệ của những công ty mới đến gần hơn với thị trường. 

5919d90ad_usacleanenergygetsusd150millionininvestments.jpg

Sáng kiến này cũng nhằm mục đích thúc đẩy thực hành tốt nhất, thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất cao và kết nối ngành công nghiệp trọng điểm với ngành năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz cho biết: "Các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước chúng ta hàng ngày. Với những chính sách phù hợp, họ có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của các công nghệ năng lượng sạch tiên tiến". Ông cũng cho biết thêm, sáng kiến ​​trên sẽ giúp đổi mới và đưa Mỹ  đến gần hơn với "Một tương lai ít carbon".

Ngọc Thúy (Theo energylivenews)

3 giải thưởng HQNL 2022