Thứ bảy, 10/12/2022 | 02:57 GMT+7

Hỗ trợ cho người đi đào tạo về năng lượng nguyên tử

16/10/2013

Ngày 14/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 124/2013/NĐ-CP Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Ngày 14/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 124/2013/NĐ-CP Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

418aadb1a_download_42.jpg

Nghị định nêu rõ, trường hợp các ưu đãi, hỗ trợ quy định trong các văn bản khác nhau thì người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất.

Nghị định này áp dụng đối với người đi đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đáp ứng các điều kiện sau đây: Là công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng; có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao; có đủ sức khỏe để tham gia học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013./.
Theo TTXVN
3 giải thưởng HQNL 2022