Thứ hai, 22/07/2024 | 02:04 GMT+7

IAEA hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân

09/09/2013

Từ 27-29/8/2013, các chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Việt Nam đã cùng trao đổi về kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mã số VIE2010 về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, Đoàn chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã có 3 ngày làm việc tại Việt Nam. Ông Brian Richard Molloy, Giám đốc kỹ thuật Phòng Điện hạt nhân, Ban Năng lượng hạt nhân, IAEA phụ trách vấn đề đào tạo nhân lực làm trưởng đoàn.

Hai bên cũng đã dành một ngày để thảo luận, nhằm hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch tích hợp phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu và đáp ứng yêu cầu trong các giai đoạn của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Hội thảo “Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân” đã được Cục Năng lượng nguyên tử - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trong dịp này.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, nhận định, thời gian qua, IAEA đã có những hỗ trợ kịp thời và hiệu quả thông qua một số dự án phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, trong đó có vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, khẳng định, Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm của IAEA về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân, góp phần thực hiện thành công Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18/8/2010.

Bày tỏ sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hạt nhân cho Việt Nam, song Trưởng Đoàn Brian Richard Molloy cũng cho rằng,Chiến lược và kế hoạch quốc gia phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử là 1 trong 7 nhiệm vụ quan trọng mà Việt Nam cần tập trung thực hiện.

Hội thảo đã nghe Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Báo cáo của các cơ quan thuộc Bộ KH&CN về hiện trạng, nhu cầu và kế hoạch đào tạo chuyên gia quản lý, pháp quy, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và triển khai; báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hiện trạng, nhu cầu và kế hoạch đào tạo nhân lực cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các trường đại học cũng báo cáo về kế hoạch tham gia đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của đơn vị mình.

Căn cứ đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp tháng 12/2012 (INIR 2012), Đoàn công tác đã khuyến cáo 7 lĩnh vực trọng tâm. 

Thứ nhất, văn bản pháp quy liên quan, đặc biệt là Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 cần được sớm sứa đổi và ban hành

Thứ hai, tăng cường khuôn khổ pháp quy

Thứ ba, đẩy mạnh và tích hợp các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

Thứ tư, cải thiện các hệ thống quản lý

Thứ năm, giải quyết các vấn đề vốn và tài chính

Thứ sáu, xây dựng chính sách và chiến lược quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ

Thứ bảy, hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố hạt nhân và bức xạ quốc gia.

 Tuấn Anh