Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:46 GMT+7

Tiếp cận toàn diện năng lượng trong tầm tay các nước Đông Á – Thái Bình Dương

27/10/2011

Ước tính, khu vực Đông Á – Thái Bình Dương sẽ cần bỏ ra một khoản chi phí ước chừng 78 tỷ USD trong vòng 2 thập kỷ tới để đạt được sự tiếp cận toàn diện với điện năng, các nhiên liệu nấu ăn hiện đại và bếp đun cải tiến

Mặc dù đạt được tốc độ phát triển ấn tượng, song thực tế đang còn khoảng 170 triệu người ở khu vực Đông Á – Thái Bình Dương chưa được tiếp cận với điện và 1 tỷ người khác đang phải nấu nướng bằng các nhiên liệu rắn. Tuy nhiên, khả năng đạt được bước tiếp cận toàn diện với năng lượng hiện đại vẫn nằm trong tầm tay của khu vực này, báo cáo chung của Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) khẳng định.

44415accd_ldien.jpg

Đẩy mạnh triển khai các chương trình lưới điện và ngoài lưới điện cũng nằm trong nỗ lực thúc đẩy các nước Đông Á – Thái Bình Dương đạt được sự tiếp cận điện năng toàn diện (Ảnh minh họa: Utilities-me.com)

Bản báo cáo tiêu đề Một mục tiêu, hai đường lối: Tiếp cận toàn diện nguồn năng lượng hiện đại ở Đông Á – Thái Bình Dương (One Goal, Two Paths: Achieving Universal Access to Modern Energy in East Asia and Pacific) đã vạch ra một chương trình đầy tham vọng nhằm thoát khỏi tình trạng thiếu năng lượng của khu vực vào năm 2030.

Báo cáo thúc đẩy các chính phủ trong khu vực triển khai đồng thời cả hai hướng đi. Trước hết là đạt được sự tiếp cận toàn diện điện năng bằng cách đẩy mạnh các chương trình điện trong và ngoài lưới; giảm chi phí thông qua các chính sách và sáng kiến kỹ thuật phù hợp; củng cố mức độ an toàn và cung cấp dịch vụ đúng thời gian tới tất cả các hộ gia đình.

Và hướng đi còn lại tập trung vào tăng cường sự tiếp cận với các nhiên liệu nấu ăn sạch như khí tự nhiên, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí sinh học… và các bếp đun cải tiến, đặc biệt là ở khu vực nông thôn nghèo.

“Cả hai hướng đi trên đều khả thi. Ước tính, khu vực Đông Á – Thái Bình Dương sẽ cần bỏ ra một khoản chi phí ước chừng 78 tỷ USD trong vòng 2 thập kỷ tới để đạt được sự tiếp cận toàn diện với điện năng, các nhiên liệu nấu ăn hiện đại và bếp đun cải tiến” – Dejan Ostojic, tác giả chính của báo cáo, cho biết.

Theo The World Bank, 18/10/2011