Thứ sáu, 19/07/2024 | 09:57 GMT+7

Lào Cai triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện

12/07/2024

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 3463/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.