Thứ tư, 17/04/2024 | 12:13 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện

15/04/2024

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn, khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất.