Thứ năm, 27/01/2022 | 11:36 GMT+7

Văn bản
Tên văn bản : Về việc công bố thông tin của Khung chính sách quản lý Môi trường - Xã hội, Tái định cư và Dân tộc thiểu số của Dự án VSUEE.  
Mô tả : Về việc công bố thông tin của Khung chính sách quản lý Môi trường - Xã hội, Tái định cư và Dân tộc thiểu số của Dự án VSUEE
Số hiệu văn bản : BCT Ngày có hiệu lực : 23/10/2020
Ngày ban hành : 23/10/2020 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký :