Thứ bảy, 13/07/2024 | 03:16 GMT+7

Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023

15/12/2023

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 do Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công thương phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, quảng bá, thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.