Thứ năm, 13/06/2024 | 17:34 GMT+7

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm tiết kiệm năng lượng

11/06/2021

Dán nhãn năng lượng được coi là một trong những giải pháp hiệu quả, giúp định hướng việc sử dụng thiết bị hiệu suất cao, loại bỏ dần các sản phẩm công nghệ lạc hậu