Thứ hai, 27/05/2024 | 17:18 GMT+7

Gần 160 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng công nghiệp tại Việt Nam

06/03/2018

Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp tại Việt Nam có tổng kinh phí 158 triệu USD.