Thứ năm, 30/03/2023 | 23:53 GMT+7

Tập huấn công cụ Calculator 2050 cho các chuyên gia cấp tỉnh để xây dựng phiên bản webtool cho thành phố Đà Nẵng

08/03/2021

Trong khuôn khổ Dự án Calculator 2050 Pha 2, khóa Tập huấn công cụ Calculator 2050 đã được tổ chức nhằm hỗ trợ các chuyên gia cấp tỉnh xây dựng phiên bản webtool cho thành phố Đà Nẵng.

 Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và phát thải khí nhà kính” (Dự án Calculator 2050 Pha 2), Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Tập huấn công cụ Calculator 2050 cho các chuyên gia của thành phố Đà Nẵng trong 02 ngày 7, 8/9/2015.

            Các giảng viên của buổi Tập huấn là các chuyên gia của Bộ Công Thương đã tiếp nhận chuyển giao từ chuyên gia nước ngoài, xây dựng phiên bản Việt Nam Calculator 2050 trong năm 2014. Tham dự buổi tập huấn là các đại biểu từ các Sở ngành như Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thong vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Biến đổi khí hậu, cùng các chuyên gia năng lượng của thành phố Đà Nẵng, trong đó Sở Công Thương Đà Nẵng là đơn vị đầu mối tiếp nhận xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho thành phố Đà Nẵng.

            Tại buổi tập huấn, ngày thứ nhất, các đại biểu đã nghe các giảng viên giới thiệu về công cụ Calculator 2050 phiên bản gốc của UK và phiên bản Calculator 2050 của Việt Nam; Các tính năng, ứng dụng của mô hình; cấu trúc, cách tiếp cận mô hình cũng như module tính toán phát thải khí nhà kính; cách tính chi phí-giá trong mô hình; các “cấp độ” trong Calculator 2050 và cách thức xây dựng; các trang diễn giải one-page… Trong ngày thứ hai, các đại biểu đã được hướng dẫn và thảo luận về cách thức phát triển cấu trúc mô hình Calculator 2050 cho thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu và các giảng viên đã thảo luận sâu về yêu cầu số liệu, nguồn số liệu và lập kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

            Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

 


giờ trái đất 2023