Thứ bảy, 23/10/2021 | 02:59 GMT+7

Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng ESCO tại Việt Nam

10/01/2017

Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng ESCO tại Việt Nam