Thứ hai, 27/05/2024 | 11:15 GMT+7

Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng ESCO tại Việt Nam

10/01/2017

Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng ESCO tại Việt Nam