Chủ nhật, 03/12/2023 | 11:24 GMT+7

Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu luật pháp và yêu cầu khác của ISO 50001 & 140001

15/08/2015

Việc đáp ứng yêu cầu pháp luật, yêu cầu đánh giá sự tuân thủ và những yêu cầu khác là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường (EMS) cũng như hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) nhằm đáp ứng ISO 14001:2004 và ISO 50001:2011.

Việc đáp ứng yêu cầu pháp luật, yêu cầu đánh giá sự tuân thủ và những yêu cầu khác là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường (EMS) cũng như hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) nhằm đáp ứng ISO 14001:2004 và ISO 50001:2011. 

Đồng thời, các yêu cầu này cũng hỗ trợ cho những cam kết mạnh mẽ của Lãnh đạo cao nhất trong tuyên bố Chính sách môi trường và năng lượng. 

Để biết thêm chi tiết về những yêu cầu này, tham khảo tài liệu dưới đây do ông Phan Tuấn Hùng chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001, Công ty TNHH TUVNORD Việt Nam thực hiện. 

Download tài liệu tại đây.