Thứ bảy, 13/07/2024 | 05:05 GMT+7

Báo cáo tóm tắt kết quả benchmarking năng lượng trong ngành sản xuất xi măng tại Việt Nam

13/05/2021

Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu thụ năng lượng của ngành xi măng; đồng thời đưa ra những khuyến nghị để các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả, giảm phát thải các-bon.

Báo cáo được tài trợ bởi người dân Hoa Kỳ thông qua tổ chức Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Chương trình Năng lượng phát thải thấp (V-LEEP) hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung của báo cáo. 

Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu thụ năng lượng của ngành xi măng; đồng thời đưa ra những khuyến nghị để các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả, giảm phát thải các-bon.

Download tài liệu Tại Đây.

 

 Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững