Thứ sáu, 19/07/2024 | 09:16 GMT+7

Điện lực Thái Nguyên giảm 0,45% tổn thất điện năng so với cùng kỳ năm 2022

21/07/2023

6 tháng đầu năm 2023 tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty điện lực Thái Nguyên đạt 3,59% giảm 0,45% so với cùng kỳ năm 2022 (4,04%).

Xác định giảm tổn thất điện năng là một trong những công tác quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, Công ty Điện lực (PC) Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu, triển khai nhiều biện pháp giảm tổn thất điện năng phù hợp với từng khu vực trên cơ sở kết hợp giữa công tác quản lý vận hành, biện pháp kỹ thuật, kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng lưới điện.
Cụ thể, đơn vị đã thực hiện thay thế công tơ và sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn ngay sau khi tiếp nhận. Đồng thời, tiến hành sửa chữa thường xuyên, phát quang hành lang đảm bảo an toàn lưới điện. Tính toán và lựa chọn các phương thức vận hành lưới điện cơ bản tối ưu, phương thức vận hành khi bị sự cố, phương thức vận hành lưới điện khi cắt giảm tải hiệu quả nhất về mặt giảm tổn thất điện năng. 
Thay thế thiết bị đảm bảo vận hành TBA an toàn ổn định (Ảnh: PC Thái Nguyên)
Công ty còn tiếp tục kiểm tra đo dòng các trạm biến áp phân phối, cân pha lưới điện và tiến hành hoán đổi các MBA quá tải, non tải; vệ sinh công nghiệp các đường dây có cách điện bẩn, thay thế các vị trí sứ bị sứt, vỡ, phóng điện bề mặt; kiểm tra, tính toán hệ thống tụ bù trên lưới điện, đảm bảo vận hành các tổ tụ bù trung thế, hạ thế có hiệu quả nhất; 
Ngoài ra, Công ty đã tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên tại các Điện lực những chuyên đề về: Công tác ký kết, quản lý hợp đồng mua bán điện; công tác kiểm tra sử dụng điện; công tác lắp đặt, quản lý hệ thống đo đếm điện năng và lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho các dịch vụ điện. 
Đồng thời củng cố, tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra Hệ thống đo đếm điện năng để ngăn ngừa hành vi lấy cắp điện của các khách hàng. Không chỉ có vậy, hàng tháng công ty còn kiểm tra sản lượng điện bất thường của các khách hàng để tiến hành kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và thực hiện thay thế ngay các hệ thống đo đếm khi xảy ra sự cố, cháy hỏng; đồng thời tiến hành thỏa thuận truy thu sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng xảy ra sự cố hệ thống đo đếm.
Song song với công tác kiểm tra giám sát, PC Thái Nguyên cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng, tập trung khai thác phần mềm Quản lý MBA để kiểm soát tình trạng mang tải, lệch pha, tránh tình trạng thụ động chờ báo cáo từ các đơn vị; sử dụng có hiệu quả phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện trung thế...
Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023 tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,59% giảm 0,45% so với cùng kỳ năm 2022 (4,04%).
Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật (PC Thái Nguyên) đánh giá: Hiện nay, tổn thất lưới điện 110kV giảm đáng kể và đang tiến gần tới chỉ tiêu tổn thất kỹ thuật đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung, hạ thế ở một số đường dây, TBA tại một số huyện miền núi, vùng cao vẫn ở ngưỡng cao. Nguyên nhân là do lưới điện kéo dài, bán kính cấp điện xa, điều kiện vận hành khó khăn. Vì thế, để từng bước khắc phục tình trạng, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thay công tơ định kỳ, tập trung thực hiện tối đa các giải pháp quản lý vận hành, quản lý kinh doanh, đầu tư hiệu quả nhằm hướng đến chỉ tiêu giảm tổn thất điện năngđược duy trì hiệu quả bền vững.
Với các giải pháp cụ thể và thiết thực trong việc giảm tổn thất điện năng, chắc chắn, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ không chỉ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu hạ thấp tỷ lệ tổn thất điện năng mà Tổng Công ty điện lực miền Bắc đã đề ra.
Năm 2022, tổn thất điện năng Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện là 3,1%, giảm 0,3% so với thực hiện cùng kỳ 2021.
Năm 2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống còn 3,04%.
Mai Anh