Thứ bảy, 30/09/2023 | 23:41 GMT+7

Điện lực Cà Mau tiết kiệm 2,39% sản lượng điện thương phẩm

08/06/2023

Theo thông tin tin từ Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau), trong tháng 5/2023 sản lượng điện tiết kiệm của Công ty đạt 4,721 triệu kWh, chiếm 2,64% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 05 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 17,944 triệu kWh, đạt 2,39% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,29% so với kế hoạch giao (2,1%).

Trong 05 tháng đầu năm 2023, PC Cà Mau và các đơn vị thành viên đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Trong đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 05/2023 đạt 174,099 triệu kWh tăng 10,11% so với tháng trước (158,119 triệu kWh) và tăng 15,66% so với cùng kỳ năm 2022 (150,524 triệu kWh). Lũy kế 05 tháng đầu năm 2023 là 733,885 triệu kWh, tăng 6,83% so cùng kỳ (686,969 triệu kWh), đạt 41,46% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.770,000 triệu kWh).
Nhân viên Đội cao thế Điện lực Cà Mau thực hiện vệ sinh thiết bị (Ảnh: PC Cà Mau)
Tính đến hết tháng 5, độ tin cậy cung cấp điện tại Cà Mau cũng tăng lên đáng kể: Lũy kế 05 tháng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 81,5905/258 phút, giảm 8,8658 phút so với cùng kỳ (90,4563); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,4288/2,43 lần/khách hàng, giảm 0,3463 lần so với cùng kỳ (0,7751); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,8388/2,27 lần/khách hàng, tăng 0,6482 lần so với cùng kỳ (0,1906).
Bên cạnh đó, nhờ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, cũng như nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân địa phương trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chỉ tính riêng trong tháng 5, sản lượng điện tiết kiệm của PC Cà Mau đạt 4,721 triệu kWh, lũy kế 05 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 17,944 triệu kWh, đạt 2,39% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,29% so với kế hoạch giao (2,1%).
Điện lực Cà Mau thông tin, trong tháng 6 này đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2023.
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện quy định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.
Ngoài ra, thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2023. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty.
Minh Khuê