Thứ tư, 24/07/2024 | 09:07 GMT+7

Hậu Giang thực hiện nhiều sáng kiến trong tiết kiệm điện

23/03/2021

Trung tần tháng 3 vừa qua Ban Chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang đã Hội nghị tổng kết công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021.

 

Trung tần tháng 3 vừa qua Ban Chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang đã Hội nghị tổng kết công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021.

Phổ biến kiến thức tiết kiệm điện tại nhà dân. 

Theo kết quả báo cáo từ buổi họp, Công ty Điện lực Hậu Giang tăng cường phối hợp tuyên truyền liên tục, rộng rãi về sử dụng điện tiết kiệm trên các kênh thông tin đại chúng về các giải pháp, sản phẩm, mô hình tiết kiệm điện đến toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Công ty đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm điện đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất đề xuất khen thưởng đối với các khách hàng có sáng kiến kỹ thuật trong thực hành tiết kiệm điện. Đồng thời, triển khai mô hình hộ gia đình, học sinh, sinh viên sử dụng thiết bị điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, tổ chức hội thi tìm hiểu về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát huy phong trào ấp văn hóa - tuyến phố văn hóa tiết kiệm điện trên địa bàn toàn tỉnh; vận động thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện góp phần đảm bảo cung cấp điện cho toàn tỉnh.

Ông Lê Hoàng Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, công ty luôn xác định mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương; đảm bảo nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của khách hàng sử dụng điện.

Bên cạnh đó, Công ty cũng ưu tiên vận hành ổn định, linh hoạt hệ thống điện trong điều kiện các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Đồng thời, nâng cao tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và in panô, áp phích, cẩm nang tiết kiệm điện, quảng bá và phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng các thiết bị điện tiết kiêm cho các hộ gia đình.

Song song, phổ biến sâu rộng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản hướng dẫn đến các doanh nghiệp. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện và ý thức sử dụng điện tiết kiệm của người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang tán thành các phương án tiết kiệm điện. Đồng thời yêu cầu Công ty Điện lực Hậu Giang tăng cường phối hợp tuyên truyền liên tục, rộng rãi về sử dụng điện tiết kiệm trên các kênh thông tin đại chúng về các giải pháp, sản phẩm, mô hình tiết kiệm điện đến toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Công ty Điện lực Hậu Giang dự kiến nhu cầu điện tiếp tục tăng: sản lượng điện nhận 961 triệu kWh, tăng 10,48% so với cùng kỳ năm 2020, với công suất lớn nhất dự kiến là Pmax = 169 MW, tăng 7,4 % so với năm 2020.

Năm 2020, sản lượng điện nhận năm 2020 của Công ty Điện lực Hậu Giang là 869,9 triệu kWh, tăng 8,49% so với 2019. Sản lượng bình quân ngày là 2,38 triệu kWh/ngày. Sản lượng ngày lớn nhất là 2,8 triệu kWh. Công suất lớn nhất là 157,36 MW. Điện nhận từ hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà là 11,1 triệu kWh.

Tổng số mạch đường dây đơn vị đang quản lý vận hành là 8 mạch, với tổng chiều dài 140,4 km đường dây trên không ngành điện và 13,66 km của khách hàng.

Tổng số trạm trên địa bàn là 5 trạm 110kV, với tổng số 9 MBA, khối lượng trung hạ thế có 1.710 km đường dây trung thế và 3.331km đường dây hạ thế, 2.068 trạm biến áp, 3.003 MBA với tổng dung lượng 128,7 MVA.

Tấn Thành t/h