Thứ sáu, 21/06/2024 | 03:07 GMT+7

San Diego đặt kế hoạch sử dụng 100% năng lượng xanh vào năm 2035

09/12/2015

Tại buổi tọa đàm với chủ để thay đổi khí hậu quốc tế tại Paris đầu tháng 12, Chính quyền San Diego đã đẩy mạnh việc thiết lập kế hoạch cắt giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng tái tạo trong hai thập kỷ.

Tại buổi tọa đàm với chủ để thay đổi khí hậu quốc tế tại Paris đầu tháng 12, Chính quyền San Diego đã đẩy mạnh việc thiết lập kế hoạch cắt giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng năng lượng tái tạo trong hai thập kỷ.

Các thành viên của Ủy ban Môi trường, Hội đồng thành phố đã nhất trí thông qua Kế hoạch hành động bảo vệ khí hậu, đã được dự thảo trong gần 2 năm trước.

Bản kế hoạch dự kiến được toàn bộ thành viên Hội đồng thành phố xem xét vào ngày 15/12. Ông Mayor Kevin Faulconer và các quan chức khác, cùng với phòng chính sách cộng đồng và kinh doanh ủng hộ mạnh mẽ đối với kế hoạch này.

San Diego đã tiến gần tới việc cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2035. Mục tiêu đó đã được mở rộng tới bang California, kêu gọi thực hiện sử dụng năng lượng xanh với mức 50% tổng lượng năng lượng sử dụng vào năm 2030.

Tại các khu vực khác như Francisco, San Jose, Las Vegas. Burlington, Aspen, Colo. đã tiến hành vận hành mạng lưới năng lượng tái tạo 100%. Tại San Diego, hơn 12 thành phố đang cân nhắc thông qua các kế hoạch ứng phó biến đổi của khí hậu.

Kế hoạch hành động bảo vệ khí hậu của San Diego kêu gọi mở rộng chương trình Kết hợp lựa chọn cộng đồng (CCA) để hỗ trợ thành phố đáp ứng được mục tiêu là sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Theo chương trình này, một ủy ban hoạt động không lợi nhuận gồm các cán bộ được lựa chọn được hỗ trợ bởi một chuyên gia về năng lượng, sẽ xác định vị trí cần tiêu thụ điện trong thành phố. Hiện tại, công ty Điện và gas San Diego đã và đang mua và bán tất cả lượng điện cho thành phố. Cơ sở này gần đây đã thực hiện cho phép công ty mẹ Sempra Energy  vận động hành lang đối với chương trình Kết hợp lựa chọn cộng đồng. Hội đồng thành phố sẽ phải cân nhắc liệu có thông qua kế hoạch và đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu tháng 4.

Phòng Thương mại khu vực của San Diego đã chỉ ra rằng việc chạy đua đưa ra quyết định tốn hàng tỷ đô-la mà không cần thời gian để nghiên cứu đầy đủ các tác động đã đưa những người dân và các doanh nghiệp tại San Diego đối mặt với nguy cơ tốn nhiều chi phí không rõ ràng.

Mặc dù kế hoạch này được tán thành nhưng những vấn đề liên quan đến chi phí thực hiện kế hoạch này ngày càng hiện rõ. Các nhà hoạt động xã hội ở tầng lớp thường dân cho rằng kế hoạch này không ưu tiên những tầng lớp xã hội có thu nhập thấp và chất lượng cuộc sống thấp.

Ngọc Ánh (Theo Latimes)