Thứ hai, 26/02/2024 | 02:45 GMT+7

Điện lực Miền Bắc phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống còn 6,9%

06/05/2015

Tổn thất điện năng không chỉ làm giảm chất lượng cung cấp điện mà còn ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Tổn thất điện năng (TTĐN) không chỉ làm giảm chất lượng cung cấp điện mà còn ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Chính vì vậy, thời gian qua công tác giảm tổn thất điện năng luôn được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 

Để thực hiện được mục tiêu giảm TTĐN, ngay từ đầu năm các đơn vị trong Tổng Công ty đã kiên quyết thực hiện các quy chế, quy định, và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao, đảm bảo bộ máy của Tổng Công ty, từ các phòng ban cơ quan Tổng Công ty đến các cơ sở, từ lãnh đạo đến nhân viên. Cụ thể, các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp giảm TTĐN phù hợp với từng khu vực trên cơ sở kết hợp giữa công tác quản lý vận hành, biện pháp kỹ thuật, kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng lưới điện, thực hiện các giải pháp kỹ thuật ngăn ngừa nguy cơ sự cố, tăng cường công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng; thay định kỳ công tơ tuân thủ thời hạn, Thực hiện đo dòng cân pha các MBA theo quy định để tránh hiện tượng lệch pha lớn, thực hiện việc hoán chuyển các MBA phân phối để chống non tải, chống quá tải theo từng tháng.

Ngoài ra, EVNNPC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: thực hiện lắp đặt 200.000 công tơ RF; thực hiện lắp đặt đọc xa 17.000 công tơ đo đếm ranh giới…triển khai dự án bù công suất phản kháng lưới điện trung và hạ áp năm 2015 hoàn thành trong Quý II/2015 sẽ góp phần giảm 0,04% tỷ lệ TTĐN; cải tạo lưới điện 6kV, 10kV lên 22kV, 35kV; tiếp tục cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn...

Theo đó, EVNNPC tiếp tục nâng cao vai trò của tổ kiểm tra giám sát mua bán điện, lập kế hoạch công tác kiểm tra sử dụng điện và triển khai thực hiện sát với thực tế. Khai thác thông tin từ nhân dân, dịch vụ bán lẻ điện năng để công tác kiểm tra hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, nhất là kiểm tra đêm, tiểu ban thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng thống nhất chương trình kiểm tra đột xuất đêm tối thiểu 1 lần/tuần hoặc tháng. Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện tích cực góp phần giảm tổn thất điện năng vượt chỉ tiêu giao.

Với những nỗ lực nói trên, EVNNPC phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng năm 2015.

 

Mai Anh