Thứ sáu, 08/12/2023 | 13:53 GMT+7

Điểm nhấn trong công tác tiết kiệm điện của EVNSPC trong năm 2015

27/02/2015

Năm 2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam đặt mục tiêu tiết kiệm 994 triệu kWh tương đương 2% sản lượng điện thương phẩm.

Nhận thấy tiết kiệm điện là cần thiết, năm 2015 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiếp tục chú trọng triển  nhiều khai chương trình tiết kiệm điện. Năm 2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam đặt mục tiêu tiết kiệm 994 triệu kWh tuoeng đương 2% sản lượng điện thương phẩm. 

Để đạt được kế hoạch đề ra, công tác giảm tổn thất điện năng vẫn luôn được EVNSPC chú trọng. Năm 2015 tổng công ty tiếp tục triển khai giải pháp đầu tư dự án tiết kiệm theo mô hình ESCO, chuyển đổi thiết bị tiết kiệm điện khu vực trồng thanh long, trồng hoa, nuôi thủy sản.

Tăng cường các giải pháp xã hội hóa trong công tác truyền thông tiết kiệm điện và triển khai những dự án, chương trình hỗ trợ chuyển đổi thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng sang sử dụng thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

Để giữ được thành tích là đơn vị đi đầu trong cả nước về công tác tiết kiệm điện, Tổng công ty tiếp tục vận dụng tối đa các giải pháp để đưa tiết kiệm điện đi vào nếp sống người dân, tổ chức các chương trình: “Ấp tiết kiệm điện”, “Khu dân cư văn hóa tiết kiệm điện”, “Tuyến phố tiết kiệm điện”…

Tích cực tác động khách hàng chuyển đổi sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao, dán nhãn năng lượng đến tất cả đối tượng sử dụng điện.

Ngoài ra, năm 2015 Tổng công ty tiếp tục áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm điện góp phần hiện đại hóa lưới điện, nâng cao hiệu quả, độ tin cậy cung cấp điện và giảm thiểu chi phí vận hành cho các trạm biến áp 110kV và lưới điện phân phối. 

Hoạt động tiết kiệm điện của  EVNSPC luôn bám sát theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích thiết thực, giảm chi phí trong sử dụng điện sản xuất và sinh hoạt. Tổng công ty đã, đang và sẽ tiếp tục hướng tới những lĩnh vực hoạt động tiết kiệm điện ngày càng hiệu quả hơn vì lợi ích cộng đồng.

Mai Anh (Tổng hợp)