Thứ sáu, 08/12/2023 | 03:01 GMT+7

Công ty Điện lực Tuyên Quang: Thực thi an toàn, tiết kiệm điện

14/12/2012

Thời gian qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện hiệu quả như phối kết hợp với Sở Công thương thường xuyên kiểm tra sử dụng điện của khách hàng.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện hiệu quả như phối kết hợp với Sở Công thương thường xuyên kiểm tra sử dụng điện của khách hàng.
 
c4a1025e0_tuyenquang.jpg
 
Phân xưởng thí nghiệm công tơ Công ty Điện lực Tuyên Quang. 

Trong Quý I năm 2012, Công ty đã chủ động làm việc với một số khách hàng trọng điểm để tư vấn cho khách hàng về sử dụng điện tiết kiệm; làm việc với Công ty quản lý đô thị để cắt giảm 50% lượng điện chiếu sáng công cộng khi không cần thiết, vị trí có thể tiết giảm. Ngoài ra, Công ty còn vận động các khách sạn, nhà hàng kinh doanh ký cam kết cắt giảm chiếu sáng các biển quảng cáo. Hàng quý, Công ty đều báo cáo UBND tỉnh về tình hình sử dụng điện của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Công ty cũng in 3.000 tờ rơi, pa nô tuyên truyền về công tác an toàn điện, niêm yết tại các xã, những nơi tập chung đông dân cư, nhà văn hóa các thôn, bản; in tuyên truyền an toàn điện tại mặt sau của hợp đồng mua bán điện sinh hoạt; định kỳ hàng quý tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nhân dân việc thực hiện các biện pháp an toàn các thiết bị điện và sử dụng điện tiết kiệm. Trong sự kiện Giờ Trái đất, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tiết kiệm được 15.200 kWh. Luỹ kế 10 tháng năm 2012, toàn tỉnh Tuyên Quang tiết kiệm được 4.147.442 kWh.

Công tác an toàn điện luôn được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, vì vậy Công ty đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn nhiều hạng mục cụ thể đáp ứng nhu cầu của phụ tải năm 2012. Công ty đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cấp 8,5 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa, nâng cấp chống quá tải lưới điện phân phối khu vực thành phố và trung tâm các huyện thị nhằm mục đích cung cấp điện ổn định, giảm tổn thất điện năng. Công ty đã tập trung cho việc sửa chữa đường dây trung hạ áp đã vận hành lâu năm, nay không đảm bảo an toàn cung cấp điện, ngoài ra còn dùng cho việc sửa chữa thiết bị, tổng số hạng mục giao là 30 hạng mục công trình, thực hiện 28/30 quyết toán 28 chuyển tiếp 2 và thực hiện giải ngân 4.551 triệu đồng đạt 100% theo kế hoạch. Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, thực hiện chương trình từng bước cải tạo lưới điện nông thôn sau tiếp nhận để cung cấp điện ổn định và chất lượng cho đời sống của nhân dân. Kết quả SXKD điện năng 10 tháng năm 2012 điện thương phẩm đạt 317,43 tr.kWh tỉ lệ tổn thất 9,71% số hộ có điện 189.339 hộ đạt tỷ lệ 95,9%

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang phối hợp với Ban ngành của Thành phố, huyện và xã thực hiện các chuyên đề tuyên truyền về đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền trong nhân dân về an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), in tờ rơi, pa nô tuyên truyền về công tác an toàn điện, niêm yết tại các ủy ban xã, những nơi tập chung đông dân cư, nhà văn hóa các thôn, bản.  Định kỳ hàng quý tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nhân dân việc thực hiện các biện pháp an toàn trong sử dụng điện và sử dụng điện tiết kiệm.
 Theo EVN