Thứ sáu, 21/06/2024 | 02:34 GMT+7

Ninh Bình tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả sử dụng điện

08/03/2023

Công ty Điện lực (PC) Ninh Bình luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tình hình mua, bán điện nhằm góp phần giảm tình trạng trộm cắp điện, giảm tổn thất điện năng và kịp thời tư vấn, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian qua, lãnh đạo PC Ninh Bình đã quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát mua, bán điện, đảm bảo số lượng và chất lượng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề cương cụ thể trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mua, bán điện đảm bảo hiệu quả, công bằng cho  bên bán và khách hàng sử dụng điện.
Cụ thể, Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong việc kiểm tra, giám sát mua, bán điện; chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, hình thức xử lý nạn trộm cắp điện và các vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực điện lực. 
Kiểm tra, giám sát việc mua bán điện là một giải pháp quan trọng để giảm tổn thất điện năng (Báo Ninh Binh)
Ngoài ra, PC Ninh Bình tăng cường kiểm tra, rà soát đối với các khách hàng tiêu thụ điện lớn, khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng, trạm biến áp tổn thất điện năng cao hoặc khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện bất thường. Đồng thời, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình mua, bán điện đối với các cơ quan, tổ chức thông qua tiện ích trên chương trình CMIS 3.0 và những tiện ích từ thu thập dữ liệu công tơ từ xa, đây là các cơ sở để phát hiện kịp thời dấu hiệu vi phạm trong hoạt động mua bán điện.
Nhờ đó, trong năm 2022, tỷ lệ tổn thất điện năng của PC Ninh Bình liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm trước: quý 1 toàn Công ty thực hiện: 3,37%, giảm 1,49%; quý II thực hiện : 5,40%, giảm 1,50%; quý III thực hiện 0.78%, giảm 0,58%.
Ngoài ra, công ty đã tiến hành kiểm tra 123.443 lượt khách hàng, chiếm tỷ lệ 33,69% so với tổng số khách hàng sử dụng điện; xử lý 4.458 biên bản kiểm tra sử dụng điện trong đó: Kiểm tra phát hiện và xử lý theo đúng quy định 46 vụ trộm cắp điện, 767 trường hợp vi phạm giá bán điện, sử dụng điện sai mục đích đã đăng ký, 68 trường hợp vi phạm định mức số hộ sử dụng điện và 1099 trường hợp vi phạm công suất giờ cao điểm. 
Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, thời gian tới Công ty sẽ áp dụng triệt để các phần mềm ứng dụng trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, quản lý chặt chẽ hệ thống đo đếm bán điện; tổ chức phúc tra ghi chỉ số nhằm phát hiện kịp thời các công tơ cháy, hỏng, hoạt động bất thường và khuyến khích người dân chủ động tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng điện. 
Đặc biệt, lãnh đạo PC Ninh Bình đề nghị đội ngũ kỹ thuật viên Điện lực - những người làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân. 
Năm 2023, Công ty Điện lực Ninh Bình phấn đấu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho toàn tỉnh; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng và tiết kiệm năng lượng.
Tuệ Lâm