Thứ hai, 27/05/2024 | 11:32 GMT+7

Điện lực Quảng Bình nỗ lực giảm tổn thất trạm công cộng

07/03/2022

Năm 2021, Công ty Điện lực Quảng Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trong công tác quản lý vận hành lưới điện, công tác đầu tư và sửa chữa lớn lưới điện, công tác kinh doanh…

Nhờ vậy mà tổn thất trạm biến áp công cộng đã giảm hơn nhiều so với số liệu năm 2020, đây là tiền đề để thực hiện tốt lộ trình tổn thất điện năng đã đề ra cho giai đoạn 2021 – 2025.
Công nhân đang kiểm tra, đo tải để cân pha trạm biến áp.
Ngay từ đầu năm 2021, Công ty và các Điện lực đã thành lập lại tổ, nhóm giảm TTĐN để rà soát, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp cũng như xây dựng chương trình giảm TTĐN cho năm 2021, đôn đốc tiến độ thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. Đến cuối năm 2020, toàn Công ty còn 227 trạm biến áp trên 4% (Điện lực Đồng Hới) và trên 5% (các Điện lực còn lại). Căn cứ vào kế hoạch đầu tư xây dựng, tình hình nguồn lưới, Công ty đã tính toán phấn đấu đến cuối năm 2021 chỉ còn 114 trạm biến áp trên 4%, 5% để giao Điện lực và đã chỉ đạo các đơn vị phân công địa bàn quản lý, phân công tổn thất điện năng cho công nhân quản lý đường dây cũng như quản lý đo đếm.
 
Đồng thời, Công ty cũng đã tính toán lại tổn thất điện năng cho vùng nội thành, vùng lân cận, vùng ven thành phố, thị xã cũng như khu vực nông thôn, miền núi để giao sát đúng cho các đơn vị. Hàng tháng, trên cơ sở số liệu tổn thất các trạm biến áp công cộng, nhóm chủ nhiệm giảm tổn thất điện năng của Công ty Điện lực đã yêu cầu phòng Kỹ thuật là thành viên thường trực của Tổ giảm tổn thất điện năng của Công ty làm việc với các Điện lực quản lý phân tích nguyên nhân biến động, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục.
 
Công tác thí nghiệm định kỳ hệ thống trạm biến áp, tiếp địa đường dây… đã được Công ty hết sức chú trọng. Đối với lưới điện và trạm biến áp của khách hàng, Điện lực đã chủ động làm việc để cùng bàn bạc cách thức thực hiện, đồng thời có hình thức vệ sinh miễn phí trạm biến áp, hệ thống đo đếm nhằm gắn kết hơn giữa ngành điện và khách hàng. Năm 2021 đã có sự đột biến trong công tác thí nghiệm định kỳ tại các TBA của khách hàng với tổng khối lượng đã thực hiện là hơn 100 trạm.
 
Trong năm 2021, nhiều công trình, dự án được đầu tư, chủ yếu là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải cho lưới điện và giảm tổn thất điện năng. Công ty xây dựng thêm 68 trạm biến áp với tổng dung lượng hơn 24.000kVA và hệ thống đường dây hạ thế để chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Các Điện lực đã phối hợp tốt với đơn vị thi công để triển khai san tải, chuyển công tơ, khai thác hiệu quả của công trình kịp thời, thực hiện sửa chữa lớn lưới điện 37 công trình với tổng mức đầu tư 37,790 tỷ đồng.
 
Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc thay thế công tơ định kỳ theo đúng thời hạn, chuẩn bị triển khai lắp đặt công tơ điện tử, hệ thống RF-spider cho khu vực Trường Sơn theo tiến độ đề ra; triển khai hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa RF-Spider ở khu vực Đồng Hới khá hiệu quả, khắc phục nhanh các trường hợp tín hiệu không về trung tâm. Công tác kiểm tra giám sát mua bán điện đã thực hiện tốt hơn so với năm 2020, các số liệu thực hiện đã hoàn thành và vượt theo kế hoạch Công ty giao, đặc biệt là số vụ phát hiện trộm cắp điện trong năm nhờ hệ thống DSPM, RF- spider…
 
Nhờ tập trung thực hiện các biện pháp giảm TTĐN trong công tác đầu tư, quản lý kỹ thuật và kinh doanh nên đến cuối năm 2021, Công ty Điện lực Quảng Bình đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác giảm TTĐN, toàn bộ các TBA công cộng do Công ty Điện lực quản lý đều có TTĐN lũy kế nhỏ hơn 7%, phần tổn thất cấp điện áp hạ thế đang đạt ở mức 3,08%, thấp hơn lũy kế năm 2020 (3,26%) là 0,18%. Công ty phấn đấu đến cuối năm 2022 toàn Công ty không còn trạm biến áp trên 6%.
Theo: Tổng Công ty Điện lực miền Trung