Thứ ba, 28/03/2023 | 22:49 GMT+7

Truyền tải điện miền Đông 2 ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện

14/12/2021

Tại Truyền tải điện Miền Đông 2 (TTĐMĐ2), việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện đang trong giai đoạn phát triển rất mạnh với các nền tảng ứng dụng liên tục được áp dụng vào trong mọi hoạt động của đơn vị, đặc biệt là trong quản lý vận hành lưới điện.

Cụ thể, đơn vị đã ứng dụng các tiến bộ khoa học và có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào trong quản lý vận hành lưới điện, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành, tăng năng suất lao động cũng như hiệu quả hoạt động.
Quy mô lưới điện TTĐMĐ2 đang quản lý đi qua 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh với 23 tuyến đường dây, trong đó có 6 tuyến đường dây 500kV và 17 tuyến đường dây 220kV với tổng cộng 1.418,277km đường dây (541,873 km đường dây 500kV và 876,404km đường dây 220kV); tổng cộng 12 trạm biến áp, gồm 09 trạm biến áp 220kV và 03 trạm biến áp 500kV, với tổng dung lượng MBA là 10.502 MVA, sản lượng điện truyền tải thực hiện hàng năm đạt từ 18 tỷ đến 19 tỷ  kWh.
Với quy mô như vậy, cùng với đó các tuyến đường dây lại đi qua nhiều địa hình phức tạp, khó khăn, chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, và các hoạt động vi phạm hành lang an toàn lưới điện như xây dựng các công trình, canh tác cây công nghiệp… Hành lang đường dây trải dài qua mọi địa hình và các vùng miền khác nhau, các hành vi vi phạm hành lang gây sự cố đường dây vẫn xảy ra như chặt cây ngoài hành lang nguy cơ gây đổ vào đường dây, đào lấy đất xâm lấn vị trí móng cột, mở đường đi dưới hành lang. Những điều này dẫn tới nhiều nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố.
Hướng tới các mục tiêu nâng cao năng lực của Hệ thống Truyền tải điện, hạn chế sự cố; Hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành, ứng dụng công nghệ thông minh, ứng dụng công nghệ mới để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, trong 3 quý đầu năm 2021, TTĐMĐ2 đã không ngừng ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành lưới điện.
Đơn vị có 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật (04 sáng kiến đã được công nhận và 08 sáng kiến đã gửi Tổng Công ty công nhận), hiện nay tất cả các sáng kiến đã đưa vào áp dụng trong quản lý vận hành lưới điện. Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành đã góp phần rút ngắn thời gian cắt điện, giải quyết công việc, giảm tổn thất điện năng.
Giao diện lúc khởi động chương trình hỗ trợ viết phiếu thao tác PTT_Tool. Ảnh: PTC4
Có thể kể đến như Chương trình hỗ trợ viết phiếu thao tác PTT_Tool rút ngắn thời gian biên soạn và trình bày phiếu thao tác, hạn chế sai sót trong phiếu thao tác, Giải pháp ứng dụng IoT xây dựng hệ thống chống trộm trèo lên trụ điện tháo, lấy cắp vật tư, thiết bị và camera bằng thiết bị cảm biến gửi cảnh báo từ xa (tín hiệu tin nhắn và cuộc gọi tự động gửi đến Smartphone nhanh, đạt hiệu quả cao). Gia công vật tư (thu hồi) cho bộ phụ kiện chống sét van loại chuỗi néo đơn, néo kép để lắp đặt cho chuỗi sứ đỡ đơn đường dây 220kV làm giảm nhân công cho việc lắp đặt chống sét van trong thời gian chờ có chống sét van phù hợp với chuỗi đỡ của đường dây.
Cùng với đó, là các hoạt động thiết kế, gắn thiết bị phun lửa có trọng lượng nhỏ vào flycam loại nhỏ phổ thông Mavic 2 Pro để đốt vật bay vướng vào đường dây truyền tải điện không phải thực hiện cát điện đường dây để xử lý gỡ diều. Xe điện đi dây để phục vụ trong công việc kiểm tra, sửa chữa trên dây dẫn của đường dây truyền tải điện giúp công tác nghiệm thu dây, xử lý tưa dây dẫn và dây chống sét vừa thuận lợi vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Sử dụng Flycam loại nhỏ Mavic 2 Pro dùng để đốt vật bay vướng vào đường dây. Ảnh: PTC4
Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tại TTĐMĐ2 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả cao về nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực sản xuất đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong quản lý vận hành đường dây, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo lưới truyền tải vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, nâng cao năng suất lao động.
Lê Tâm
giờ trái đất 2023