Thứ năm, 06/10/2022 | 11:32 GMT+7

Kiểm soát điện áp của hệ thống điện mặt trời nối lưới trong trường hợp sụt áp

26/08/2020

Bài báo này trình bày sự phát triển của một thiết bị điều khiển điện áp thích ứng tự động được tích hợp vào bộ biến tần PV. T

Tóm tắt 

Trong những năm gần đây, các hệ thống sản xuất năng lượng tái tạo tăng theo cấp số nhân. Trong đó, hệ thống điện mặt trời (PV) chiếm một vị trí quan trọng do tích hợp đơn giản với lưới điện. Tuy nhiên, sự xáo trộn trong lưới điện có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của hệ thống PV. Chênh lệch điện áp được thừa nhận là một trong những nhiễu loạn chất lượng điện năng chính có thể gây ra ngắt kết nối hệ thống PV. Với sự sụt giảm điện áp ít nghiêm trọng hơn, ví dụ như trong trường hợp xảy ra sự cố tạm thời hoặc ngắn mạch trên bộ nạp liền kề, việc ngắt kết nối không mong muốn cũng có thể xảy ra. Điều này dẫn đến nhu cầu thiết yếu của việc phát triển một thiết bị điều khiển điện áp tại điểm kết nối. Bài báo này trình bày sự phát triển của một thiết bị điều khiển điện áp thích ứng tự động được tích hợp vào bộ biến tần PV. Trong trường hợp xảy ra sụt áp, hệ thống điều khiển này cho phép điện áp tại điểm kết nối lớn hơn ngưỡng điện áp có thể chấp nhận, kết nối của hệ thống PV vẫn được duy trì. Các mô hình và mô phỏng được phát triển với phần mềm giả lập Matlab-Simulink. Kết quả thu được khá hài lòng.

Từ khóa: Độ võng điện áp, điều khiển điện áp tự động thích ứng, hệ thống PV

Xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ tại đây.

Voltage control of grid-connected PV system facing voltage sags

Abstract

There is an exponential growth of implementation of renewable energy generation systems in recent years. The photovoltaic system (PV system) takes an important place due to its simple integration to the grid. However, a disturbance in the grid could have a significant impact on PV system operation. Voltage sags are acknowledged to be one of the major power quality disturbances which can provoke the PV system disconnection due to the decoupling protection. With a less severe voltage sags, for example in case of a momentary faults or short circuits on the adjacent feeder, this disconnection is not desired. This results to the essential need of the development a voltage control at the connection point. This article presents the development an auto adaptative voltage control integrated into the PV inverters. Facing the voltage sags, this control system allows the voltage at the connection point greater than an admissible voltage threshold of decoupling protection, the connection of PV system is so maintained. The models and simulations are developed in Matlab-Simulink. The obtained results are satisfied.

Keywords: Voltage sags, auto-adaptative voltage control, PV system.


Lê Đức Tùng, Lê Thị Minh Châu

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 144 (2020)

 
mi game TKNL