Thứ bảy, 31/07/2021 | 19:08 GMT+7

Đề xuất giải pháp thiết bị bù lai trong lọc sóng hài trong hệ thống điện phân phối

17/08/2020

Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất phương pháp lọc sóng hài dạng thụ động với tần số cộng hưởng thay đổi theo cấu hình của phụ tải. Thiết bị lọc sóng hài với tần số lọc biến đổi theo phụ tải này vừa đáp ứng hiệu quả lọc sóng hài trong hệ thống điện vừa có giá thành rất cạnh tranh do sử dụng ít cuộn kháng hơn.

TÓM TẮT

Trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, hệ thống điện phân phối trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đã có những thay đổi nhanh chóng, đó là: (i) Ngày càng có nhiều nguồn năng lượng tái tạo; (ii) Giải pháp lưới điện thông minh ứng dụng nhiều thiết bị FACTS; (iii) Phụ tải điện công nghiệp và thiết bị điện gia dụng là phụ tải phi tuyến sử dụng phần tử điện tử công suất có tỷ lệ gia tăng nhanh chóng. Theo đó, cùng với các quy định của pháp luật, các yêu cầu đối với tiêu chuẩn sóng hài trong chất lượng điện năng đã trở thành một vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết. Sử dụng những thiết bị lọc sóng hài là giải pháp được áp dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp do có nhiều ưu điểm cả về kinh tế và kỹ thuật. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất phương pháp lọc sóng hài dạng thụ động với tần số cộng hưởng thay đổi theo cấu hình của phụ tải. Thiết bị lọc sóng hài với tần số lọc biến đổi theo phụ tải này vừa đáp ứng hiệu quả lọc sóng hài trong hệ thống điện vừa có giá thành rất cạnh tranh do sử dụng ít cuộn kháng hơn.

Từ khóa: Sóng hài, THD, Thyristor, lọc sóng hài thụ động, tần số biến đổi.

Tham khảo báo cáo nghiên cứu đầy đủ tại đây.

PROPOSAL OF THE SOLUTION OF HYBRID COMPENSATION DEVICE IN A HARMONIC FILTER IN THE DISTRIBUTION POWER SYSTEM

ABSTRACT

In the early two decades of the 21st century, the distribution power system in the world in general and of Vietnam in particular has had rapid changes, namely: (i) Emerging power system consisting of renewable energy sources; (ii) Smart grid solutions comprising of FACTS devices; (iii) Rapidly increasing percentage of industrial loads and household appliances are non-linear power electronic based equipments. Accordingly, along with the provisions of law, the requirements for harmonics standards in power quality have become a vital issue than ever before. Filtering approaches is the solution that is widely employed due to its advantages in economic and technical aspects. In this paper, the authors propose a method of passive filtering for harmonics with variable resonance frequency based on the load configuration. This harmonic filter with variable frequency based on the load both meets the efficiency of filtering harmonics in the power system and has a very competitive price because of fewer reactors design.

Keywords: Harmonics, THD, Thyristor, Passive filter for harmonics, Variable frequency. 

Le Viet Cuong1, Nguyen Tung Linh2, Bui Anh Tuan3, Dinh Ngoc Quang4

1 Science and Technology Department, Ministry of Industry and Trade

2 Electric Power University

3 Hanoi Industrial Textile Garment University

4 Inovative Grid Solutions Vietnam JSC 

Lê Việt Cường1, Nguyễn Tùng Linh2, Bùi Anh Tuấn3, Đinh Ngọc Quang4

1 Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

2 Trường Đại học Điện lực

3 Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

4 Công ty Cổ phần Inovative Grid Solutions Vietnam

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, tập 56, số 2 (4/2020) 

Giai thuong hieu suat nang luong